With 'Art on the Meuse', Z33 and RLKM are bringing art to the Limburg Meuse Valley. Between 2022 and 2024, five artworks will appear in Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maaseik and Maasmechelen. read more

english

De langgerekte Vlaamse oever van het RivierPark Maasvallei is het decor waarin de kunstwerken gerealiseerd worden. De Maas is hier de levensader van een grensoverschrijdend rivierlandschap met heel wat overeenkomsten aan weerszijden van de rivier. De Maasdorpjes aan beide oevers van de rivier worden al eeuwenlang nauw verbonden met elkaar.

Een verbindende Maas dus. Dat is meteen ook de uitdaging voor kunst, design en architectuur: waar en hoe maken we nieuwe verbindingen, die tijdelijk of permanent in dialoog gaan met fenomenen in de Maasvallei? Zo zijn er de grote fenomenen van grensvervaging, de rivierdynamiek, of de grootschalige grind industrie. Maar ook meer specifieke verhalen kunnen kunstenaars aanspreken.

Doel

Kunst aan de Maas heeft tot doel om zichtbaar te maken hoe het landschap in de Maasvallei gevormd is door menselijke en natuurlijke krachten. Daarin speelt de rivier de Maas een belangrijke rol, maar ook de grens met Nederland, de grindwinning en locatiespecifieke verhalen en mythes zijn mogelijke thema’s waarrond kunstenaars uit binnen- en buitenland kunnen werken. Sommige werken zullen tijdelijk zijn, andere (semi)permanent. De kunstwerken komen tot stand in nauwe samenwerking tussen de kunstenaar, de projectpartners en het lokale weefsel.

Kunst aan de Maas is na Pit (Borgloon-Heers) en De Unie (Hasselt -Genk) het derde kunst in de open ruimte-cluster dat onder de artistieke leiding van Z33 wordt gerealiseerd. Kunst aan de Maas is in de eerste plaats een kunstproject (op initiatief van de minister van Cultuur), voortbouwend op eerste projecten van Z33 (PIT & De Unie), waarbij de realisatie van kwalitatieve kunstwerken in de publieke ruimte de basis van het project vormt.

X