Met Kunst aan de Maas brengen Z33 en RLKM kunst naar de Limburgse Maasvallei. Tussen 2022 en 2024 verschijnen vijf kunstwerken in Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maaseik en Maasmechelen. lees meer

Kudde konikpaarden bij Meers in de ochtendzon
@Jorgo Kokkinidis

Over

In de periode van 2020 tot 2024 werken Z33 – Huis voor actuele Kunst, Design & Architectuur (Hasselt) en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) samen aan een grootschalig kunstproject in de Maasvallei: Kunst aan de Maas.

De langgerekte Vlaamse oever van het RivierPark Maasvallei is het decor waarin de kunstwerken gerealiseerd worden. De Maas is hier de levensader van een grensoverschrijdend rivierlandschap met heel wat overeenkomsten aan weerszijden van de rivier. De Maasdorpjes aan beide oevers van de rivier worden al eeuwenlang nauw verbonden met elkaar.

Een verbindende Maas dus. Dat is meteen ook de uitdaging voor kunst, design en architectuur: waar en hoe maken we nieuwe verbindingen, die tijdelijk of permanent in dialoog gaan met fenomenen in de Maasvallei? Zo zijn er de grote fenomenen van grensvervaging, de rivierdynamiek, of de grootschalige grindindustrie. Maar ook meer specifieke verhalen kunnen kunstenaars aanspreken.

Kunst aan de Maas heeft tot doel om zichtbaar te maken hoe het landschap in de Maasvallei gevormd is door menselijke en natuurlijke krachten. Daarin speelt de rivier de Maas een belangrijke rol, maar ook de grens met Nederland, de grindwinning en locatiespecifieke verhalen en mythes zijn mogelijke thema’s waarrond kunstenaars uit binnen- en buitenland kunnen werken. Sommige werken zullen tijdelijk zijn, andere (semi)permanent. De kunstwerken komen tot stand in nauwe samenwerking tussen de kunstenaar, de projectpartners en het lokale weefsel.

Kunst aan de Maas is een initiatief van Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur (Hasselt) en Regionaal Landschap Kempen & Maasland.

Z33 stelt in overleg met een artistieke stuurgroep een longlist van (inter)nationale kunstenaars op. Zij worden druppelsgewijs uitgenodigd om het gebied te leren kennen en vervolgens een projectvoorstel te doen. De uiteindelijk geselecteerde projecten worden – met aandacht voor lokale productiemogelijkheden en lokale samenwerking – door Z33 begeleid naar realisatie in 2022 of 2023.

RLKM en haar netwerk van partners in het RivierPark Maasvallei werken mee aan de realisatie door hun gebiedskennis, hun netwerk, het maken van wandel- of fietsroutes, randactiviteiten, publiekscommunicatie… om de bewoners en de bezoekers van de Maasvallei maximaal te betrekken en te laten genieten van de resultaten.

Team

Geert Driessen: projectcoördinator Z33, [email protected]
Tim Roerig: Artistiek coördinator Z33; [email protected]
Katrien Schaerlaekens: projectcoördinator RLKM; [email protected]
Ben Creemers: communicatie- en publieksmedewerker RLKM; [email protected]
Veerle Ausloos: communicatiemedewerker en persverantwoordelijke Z33; [email protected]
Stephanie Janssen: communicatiemedewerker RLKM; [email protected]

Partners

Het project krijgt de steun van Vlaanderen, m.n. Toerisme Vlaanderen en Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI), De Vlaamse Waterweg en de vijf Vlaamse Maasgemeenten (Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken). Het project komt tot stand in samenwerking met tal van actoren die actief zijn in de Maasvallei.

Logobalk partners
X